Skip to main content

Varmevekslere / Forvarmere

Varmevekslere og forvarmere brukes i mange industrielle sammenhenger for energioverføring mellom ulike medier. Dette kan være enkle applikasjoner med lettflytende produkter under tilnærmet atmosfæriske forhold eller mer kompliserte prosesser og korrosive stoffer. Produktene kan også være vanskelig å transportere noe som krever spesielle tekniske løsninger. Vi forhandler forskjellige varmevekslere og forvarmere fra etablerte europeiske produsenter.

ELEKTRISKE FORVARMERE

Elwa i Tyskland produserer elektriske forvarmere som egner seg for vann, olje og kjemikalier i både standardiserte og spesielle utførelser. Disse leveres med kapasiteter i området 3 – 1670 kW og elementenes overflateeffekt velges ut fra produktenes egenskaper. Elwa leverer om ønskelig varmekolber for innmontering i tanker samt komplette moduler med sirkulasjonspumper, ventiler og instrumentering.

Typiske applikasjoner:

  • Smøreolje
  • Kjølevann
  • Power to heat

RØR – PLATEVARMEVEKSLERE

Rør og platevarmevekslere i standardiserte utførelser er ofte kostnadseffektive løsninger for varmeveksling mellom ulike produkter. Viktige konstruktive detaljer kan være effektiv utforming med hensyn til trykktap og overføringsareal samt valg av egnede materialer. Vi har konkurransedyktige løsninger både med tanke på pris og utforming.

SKRAPEVARMEVEKSLERE

Skrapevarmevekslere kan være gode løsninger for tyktflytende produkter som er vanskelige å transportere, produkter som fester seg på overflaten eller i prosesser hvor begroing er et stort problem. I slike tilfeller vil det være hensiktsmessig å utføre forsøk for å finne riktig utforming med best mulig funksjon. Våre leverandører har gode testmuligheter og lang erfaring fra ulike prosesser.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon