Skip to main content

Komplette anlegg

Etter valg av egnet utstyr for delprosesser i produksjonen finner man ofte at den fullstendige sammenstillingen også kan by på problemer. Dette kan gjelde geometriske tilpasninger som dimensjoner og plassering eller produktets fysikalske egenskaper som ikke er som forventet mellom ulike delprosesser. Hvilken leverandør som har ansvaret for en sammensatt prosess som ikke fungerer kan være vanskelig å fastslå. Vi leverer gjerne komplette, sammensatte løsninger inkludert installasjon og igangkjøring. Dermed tar vi fullt funksjonsmessig og mekanisk ansvar for utstyret samt at sluttproduktet blir som forutsatt kvalitativt og kvantitativt.

LEVERTE ANLEGG

Som eksempel på ferdige anlegg som er levert kan vi nevne:

  • Anlegg for oppvarming av finmalt mineral
  • Anlegg for vakuumtransport og dosering av ingredienser til næringsmiddelproduksjon
  • Rustfrie tanker på opp til 1000 kbm ferdig installert
  • Anlegg for overtrykktransport av nedmalte mineraler til lagersiloer
  • Anlegg for knusing, dosering og nedmaling av produkter for farmasøytisk industri
  • Anlegg for pneumatisk transport av tilsetninger og utstyr for blanding/dispergering i kjemisk fabrikk
  • Anlegg for pneumatisk transport og pakking av proteiner
  • Anlegg for lagring, utmating og dosering av rågips til mølle, videre transport og dosering av finmalt gips til prosess.
  • Utstyr for dosering og blanding av ingredienser til produksjon av næringsmidler. Vakuumtransport til prosess.

Kontakt oss for mer informasjon om leverte anlegg og referanser, utstyret som er levert kan være underlagt konfidensialitetsavtale.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon