Skip to main content

Nedmaling

Det finnes mange teknikker for nedmaling av pulverprodukter og valg av riktig løsning vil som regel kreve gjennomføring av forsøk i testlaboratorier. Hvilket utstyr som egner seg best er avhengig av råvarens partikkelfordeling, ønsket finhet, produktets hardhet og beskaffenhet samt aktuelle kapasiteter. Møllene krever som regel også en del periferutstyr og kan innebære en relativt stor investering.

MØLLER

Vi samarbeider med ledende europeiske leverandører og kan levere utstyr som spenner fra mindre labmøller til komplette, større anlegg. Vi bistår gjerne med råd for valg av løsning og kan arrangere forsøk hos leverandører med egnet utstyr.

 

Produktene omfatter:

  • Kulemøller
  • Hammermøller
  • Universal (-turbo) møller
  • Klassifiseringsmøller
  • Jetmøller

Kontakt oss gjerne for mer informasjon