Pulvertransport

Hvilken løsning man velger for transport av bulkmaterialer vil være avhengig av parametre som eksempelvis; avstand, kapasitet, pulverets egenskaper, konstruktive begrensninger etc.. Over lengre avstander er ulike typer pneumatiske løsninger mye benyttet og for kortere avstander velges ofte transportskruer, vibrasjonsmatere eller koppelevatorer. Vi dimensjonerer og anbefaler løsninger vi mener er best egnet i hvert enkelt tilfelle og garanterer funksjonen.

MEKANISK TRANSPORT

Dette er en sikker transportform som egner seg for kortere distanser, gjerne med høy kapasitet. Egnet løsning bør velges ut fra konstruktive og hygieniske krav, kapasitet og produktets beskaffenhet.

Vi dimensjonerer og leverer:

  • Skruetransportører
  • Vibrasjons- og båndmatere
  • Koppelevatorer
  • Rørkjedetransportører

PNEUMATISK TRANSPORT

Transport med luft kan gjøres i fortynnet eller fortettet fase med vakuum eller overtrykk. For høyere kapasiteter benyttes ofte overtrykk, med lavt trykk for høyere hastigheter eller høyere trykk hvor skånsom transport er påkrevet. For hygienisk transport med lavere kapasiteter vil integrerte vakuumtransportører ofte bli fortrukket.

Vi dimensjonerer og leverer:

  • Modulære vakuumtransportører (PIAB)
  • Komplette lavtrykksystemer
  • Løsninger med trykksendere

Kontakt oss gjerne for mer informasjon