Skip to main content

Pulverhåndtering

Sikker, støvfri og forutsigbar håndtering av pulver i industrielle prosesser er en lite eksakt vitenskap. Hvordan kjemiske produkter i pulverform reagerer på ytre påvirkninger varierer med produktenes egenskaper, partikkelfinhet- og form, temperatur og fuktighet. I tillegg til teoretiske beregninger er som regel både erfaring med tilsvarende eller beslektede produkter eller relevante tester nødvendig for å prosjektere et godt produksjonsanlegg.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon