Skip to main content

Ventiler

Ventiler for bulkmaterialer leveres i mange ulike utførelser og bør velges i forhold til produktenes fysiske egenskaper og aktuelle tilstand. Høy temperatur og slitende egenskaper er eksempler på parametre som bør bli tatt hensyn til.  Pulverventiler benyttes for avstengning, dosering, avgrening av transportløyper etc. og kan produseres med spesifikasjoner som tilfredsstiller aktuelle krav innen de fleste industrier.

ROTASJONSVENTILER / CELLEMATERE

Cellematere benyttes for å gi en jevn, kontrollert produktstrøm til en underliggende prosess samtidig som de opptar trykkforskjeller. TBMA i Holland leverer ulike typer som standardenheter eller spesielle utførelser som egner seg for slitende produkter, pneumatisk transport eller spesielle hygieniske krav.

AVGRENINGSVENTILER / DIVERTER

Slike ventiler brukes mye for å styre trasevalg i forbindelse med pneumatisk transport og til en viss grad for gravimetriske produktstrømmer. Mange typer med prinsipielle ulike virkemåter er tilgjengelige og riktig ventil må velges ut fra aktuelle trykkforhold, slitende egenskaper og kapasitet.

KLEMVENTILER / PINCH

Klemventiler er enkle løsninger om kan benyttes ved pneumatisk transport og gravimetrisk produktstrøm. Ventilen stenger transportbanen ved å trykksette en innvendig slange og ved å benytte flere enheter er dette praktiske løsninger også for avgreninger. Ved vakuumtransport bør det monteres en nippel for trykkutjevning.

STENGEVENTILER

Stengeventiler for pulverprodukter finnes i mange former og utførelser. Riktig ventil må velges ut fra produktegenskaper, ønsket prosessfunksjon og trykkforskjeller i systemet. Vanlige ventiltyper er dreiespjeld, skyvespjeld og kulesegment som alle finnes i hygieniske utførelser og mange ulike materialkvaliteter.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon