Skip to main content

Anleggsdeler

Riktig dimensjonert tilbehør er viktig i forbindelse med systemer for transport og prosessering av bulkmaterialer. Dette kan være utstyr som sikrer god, støvfri produktflyt gjennom hele produksjonen og må velges ut fra produktets egenskaper. Vi forhandler utstyr fra en rekke europeiske leverandører og bistår med valg av riktig utstyr.

STØVFILTRE

Støvfiltre benyttes i alle former for pneumatisk transport men også i forbindelse med avsug fra håndtering eller prosessering for å sikre støvfrie omgivelser. Vår leverandør av støvfiltre har lang erfaring med valg av riktig type filterelementer og vi leverer komplette filteranlegg som små eller store enheter i valgfrie materialkvaliteter.

SILOAKTIVATORER

For å sikre en jevn og stabil utmating fra siloer og beholdere vil det ofte være påkrevd med utstyr som påvirker produktet på en positiv måte. Dette kan være mekaniske innretninger som binaktivatorer og vibratorer eller luftkomponenter som bidrar til en fluidisering av produktet. Vi bistår med valg av riktig løsning for best mulig materialflyt.

MAGNETDETEKTORER

Magnetdetektorer og utskillere er nyttige verktøy for å sikre at uønskede metalliske gjenstander og partikler ikke kommer inn i produktet. Å detektere partikler kan være en vanskelig oppgave og krever både riktig utstyr og korrekt montering. Det er ofte hensiktsmessig å kombinere detektering med automatisk separasjon uten at prosessen avbrytes. Vi forhandler utstyr for detektering fra Mesutronic i Tyskland.

SILO OG RØRKOMPONENTER

Vi leverer siloer, transportrør og komponenter som sikrer at sammenstilling og funksjon er tilfredsstillende. Dette er eksempelvis sømløse rørsystemer med avgreninger og enkle løsninger for sammenstilling, eller funksjonssikre nivåfølere og andre detektorer. Vi har samarbeid med mange europeiske leverandører og spør oss gjerne om løsningsforslag.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon