Skip to main content

Personvern

Personvernerklæring

Alekto AS tilstreber å følge Personopplysningsloven som igjen er basert på EU’s personvernforordning (GDPR).

Dette innebærer bl.a. at;

  • Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og du skal også skal kunne vite hva de brukes til.
  • Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal brukes av oss i forbindelse med salg eller markedsføring har du rett til å kreve informasjonen slettet.
  • Du kan kreve dine personopplysninger overført fra oss til en annen leverandør om ønskelig.

Alekto AS lagrer informasjon om kunder i våre ERP-systemer som innebærer administrative verktøy for salg, markedsføring, ordrebehandling og regnskap. I tillegg kan det finnes informasjon i våre saksbehandleres personlige digitale verktøy som eksempelvis E-post-klienter.

Kundeinformasjonen lagres i våre systemer ved utveksling av produktinformasjon og varer. Dette gjør vi for å kunne gi informasjon og tjenester som forespurt, for senere oppfølging av tilbud og løsningsforslag og for å kunne gi best mulig bistand ved behov for utbedring eller korreksjon av våre leveranser.

Informasjonen lagres i våre systemer så lenge dette virker legitimt og relevant og deles ikke med andre personer eller selskaper uten kundens samtykke.

Vår hjemmeside bruker Cookies, men de som genereres av vårt system inneholder ingen personlig informasjon og har derfor ingen betydning for GDPR.

Ønsker du informasjon om hvilke opplysninger som ligger lagret om deg hos oss og eventuell sletting av disse, kan du henvende deg til en av våre saksbehandlere eller direkte til;

Alekto AS
Fekjan 13A
NO-1394 – Nesbru
Tlf. +47 66 77 73 33
E-post; post@alekto.no