Skip to main content

Tørking

Tørking av bulkprodukter eller suspensjoner kan gjøres med mange ulike teknikker og riktig valg av utstyr vil være avhengig av energitilgjengelighet, produktegenskaper, kapasiteter og ønsket sluttprodukt. Vi forhandler ulike typer tørker og våre leverandører har lang erfaring med mange ulike applikasjoner og produkter samt tilgang til meget gode testfasiliteter.

FLUIDIZED BED TØRKER

“Fluidized bed” tørker og kjølere for pulverprodukter er mye benyttet i prosesser med relativt stabile prosessparametre. En oppadgående luftstrøm fluidiserer partiklene og sikrer gode forhold for en stabil tørkeprosess. Vibrasjon bidrar til et bedre virvelsjikt, hindrer luftlommer, uønsket luftgjennomgang og sikrer at partikler med ulike størrelser tørkes jevnt og stabilt. En vibrerende tørke av denne type vil kunne tømmes fullstendig og bidra til enkel rengjøring og lavt behov for vedlikehold.

 

Fordeler:

 • Lave temperaturer
 • Muligheter for resirkulasjon (-varme)
 • Lave driftskostnader
 • Skånsom mot produktet

CD (SKIVE) TØRKER

Denne tørker produktet ved en konduktiv varmeoverføring fra skiver, oppvarmet med damp, til det flytende produktet som blir påført. Produktet pumpes fra en sirkulasjonstank til en av skivens sider og overflødig produkt føres tilbake. Tørket produkt fester seg til skivene og skrapes av med kniver. I forhold til andre kontakttørker har denne et relativt høyt varmeoverføringsareal i forhold til plassen som er påkrevet. Denne tørken har også lavere varmetap og dampforbruk enn tradisjonelle konvektive tørker.

 

Typiske applikasjoner:

 • Pigmenter
 • Keramiske produkter
 • Konsentrat fra fermentering
 • Gelatin
 • Fiskeprodukter

TROMMELTØRKER

Roterende trommeltørker benytter en oppvarmet luftstrøm som varmeveksler med produktet og brukes primært for bulkprodukter med gode flytegenskaper. De egner seg godt for høye kapasiteter og produkter med stor variasjon i partikkelfordeling. Tromlene dimensjoneres normalt i henhold til ønskede prosessparametre, noe som gjør at systemene kan benyttes for en stor variasjon av applikasjoner og har spenn i kapasiteter fra 1,0 til 350 tonn/t. Trommeltørker har høy varmeutveksling og er effektive.

 

Typiske applikasjoner:

 • Mineraler
 • Kjemisk industri
 • Gjødselprodukter
 • Gruvedrift (kull, malm)

Kontakt oss gjerne for mer informasjon