Skip to main content

Dispergering / Tørking

Dispergering og tørking innebærer begge som regel en blanding av våte og tørre prosesser. Førstnevnte omfatter tilføring av tørre, uløselige pulverprodukter i væsker, sistnevnte omfatter fjerning av vann eller fuktighet fra blandinger eller suspensjoner for å fremskaffe tørre pulverprodukter.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon