Skip to main content

Dispergering

Dispergering omfatter blanding og finfordeling av faste eller flytende produkter i væsker hvor stoffene ikke er løselige. Dette kan være en vanskelig oppgave som krever spesielle maskiner tilpasset den aktuelle applikasjonen. For å skape gode emulsjoner og suspensjoner kreves det både gode tekniske løsninger og erfaring, vi forhandler utstyr fra ledende europeiske produsenter innen dette området.

DISPERGERINGMASKINER FRA YSTRAL

Vi leverer dispergeringsmaskiner av høy kvalitet og komplette prosessanlegg fra Ystral. Dette er maskiner som dispergerer produkter in-line, satsvis med rotor-stator-baserte røreverk eller ved en kombinasjon av begge teknikker.

Typiske applikasjoner:

  • Maling/lakk
  • Pektin/stivelse baserte produkter
  • Melkeprodukter
  • Kosmetikk

K-DISHO

Dispergering under vakuum er ofte nødvendig for å sikre gode produktegenskaper. Vi leverer kundetilpassede anlegg for dette formålet fra Kaltenbach i Tyskland. Utstyr som «K-Disho» består hovedsakelig av vakuumbeholder, røreverk og homogenisator, resten tilpasses kundens behov for faste eller flytende tilsetninger.

Typiske applikasjoner:

  • Majones
  • Ketchup
  • Kremer
  • Sauser

Kontakt oss gjerne for mer informasjon