Skip to main content

Blanding

Blanding av stoffer hvor sluttproduktet er flytende kan ofte gjøres relativt enkelt ved montering av et røreverk i en satsvis blandetank eller in-line med statisk mikser i en prosessledning. Stoffer med høyere viskositet eller ingredienser som ikke er løselige kan imidlertid kreve kraftigere røreverk eller spesielle blandeverktøy. For å oppnå en god løsning er det viktig å kjenne egenskapene til alle ingrediensene og hvilke krav som gjelder for sluttproduktet.

RØREVERK

Røreverk for satsvis blanding i tank kan monteres i topp, bunn eller sidevegger og hastigheten vil velges ut fra gitte kravspesifikasjoner. Full oppløsning av faste partikler krever gjerne raske impellere mens saktegående løsninger kan benyttes for suspensjoner. Ved mer tyktflytende stoffer eller emulsjoner vil krafige røreverk med spesielle blandeverktøy være påkrevet og vår leverandør Ystral har lang erfaring med dette.

IBC RØREVERK

For montering på IBC containere og fat leverer vi røreverk fra Visco Jet som gir gode blandinger på relatvt kort tid. Visco Jet benytter impellere med koniske elementer som er meget effektive også ved relativt lave hastigheter. Røreverkene leveres i utførelser egnet for ulike oppgaver, eksempelvis;

  • For montering med rustfri travers eller direkte på beholder
  • Drivenheter med 1.1 / 1.5 / 2.2 / 3.0 kW tilgjengelig
  • Individuell hastighetsregulering for ulike blandeoppgaver
  • VISCO JET impellere for lav, medium og høy viskositet
  • For næringsmiddel applikasjoner og/eller Atex utførelser

STATISK MIKSER

Statiske miksere benytter bevegelsesenergien til væske- eller gasstrømmen for å blande inn andre ingredienser. Det plasseres da spesielt utformede elementer i rørledningen som sikrer best mulig blanding gjerne med minst mulig trykktap. Dette kan gjøres i turbulente eller laminære strømninger.

Vi leverer statiske miksere for væsker og gasser fra Sulzer Chemtech i Sveits.

Typiske applikasjoner:

  • PH justering
  • Væske – gass dispergering

Kontakt oss gjerne for mer informasjon