Blanding

Blanding av stoffer hvor sluttproduktet er flytende kan ofte gjøres relativt enkelt ved montering av et røreverk i en satsvis blandetank eller in-line med statisk mikser i en prosessledning. Stoffer med høyere viskositet eller ingredienser som ikke er løselige kan imidlertid kreve kraftigere røreverk eller spesielle blandeverktøy. For å oppnå en god løsning er det viktig å kjenne egenskapene til alle ingrediensene og hvilke krav som gjelder for sluttproduktet.

RØREVERK

Røreverk for satsvis blanding i tank kan monteres i topp, bunn eller sidevegger og hastigheten vil velges ut fra gitte kravspesifikasjoner. Full oppløsning av faste partikler krever gjerne raske impellere mens saktegående løsninger kan benyttes for suspensjoner. Ved mer tyktflytende stoffer eller emulsjoner vil krafige røreverk med spesielle blandeverktøy være påkrevet og vår leverandør Ystral har lang erfaring med dette.

STATISK MIKSER

Statiske miksere benytter bevegelsesenergien til væske- eller gasstrømmen for å blande inn andre ingredienser. Det plasseres da spesielt utformede elementer i rørledningen som sikrer best mulig blanding gjerne med minst mulig trykktap. Dette kan gjøres i turbulente eller laminære strømninger.

Vi leverer statiske miksere for væsker og gasser fra Sulzer Chemtech i Sveits.

Typiske applikasjoner:

  • PH justering
  • Væske – gass dispergering

Kontakt oss gjerne for mer informasjon