Skip to main content

Gasshåndtering

Med gasshåndtering mener vi vanligvis destillasjon, absorpsjon av gasser i en væske eller såkalt gassvasking som skiller støvpartikler (og uønskete gasser) fra en gasstrøm ved bruk av en væske. Utstyr for slike prosesser benytter som regel en kolonne med ulike typer interne strukturer som bidrar til et godt resultat på en effektiv måte.

SKRUBBER

Innmat i kolonner kan ofte være strukturert pakking, fyllegemer, væskefordelere og dråpefangere. Disse elementene leveres med ulike utforminger avhengig av den aktuelle oppgaven. Vi leverer slike elementer fra anerkjente europeiske leverandører som også kan bidra til gode prosesstekniske løsninger. Skrubbere kan vi levere som komplette enheter som ofte innbefatter to eller flere kolonner med både vasking og absorpsjon.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon