Skip to main content

Prosess- og produksjonsutstyr

Prosess- og produksjonsutstyr

Produksjonsutstyr som egner seg til oppgaven. 

Valg av utstyr til bruk for industriell produksjon kan være en vanskelig prosess. Produkter fra kjente europeiske leverandører har ofte sine særegenheter og i hvilken grad utstyret fungerer tilfredsstillende varierer mellom ulike applikasjoner. Utstyr fra en leverandør kan virke meget bra i noen anvendelser men vise seg mindre egnet for andre oppgaver.

Vi har lang erfaring med valg av utstyr for både tørre og våte prosesser og god kontakt med anerkjente europeiske leverandører av utstyr. Vi mener dermed vi har gode forutsetninger for valg av riktig løsning med levering av godt egnet utstyr og utformer løsningsforslag og tilbud basert på utstyr fra leverandører vi kjenner godt.

Kvalitet

Vi har implementert et kvalitetssikringssystem (QA) i henhold til ISO 9001:2015 som revideres to ganger årlig av ekstern aktør. Vi benytter primært leverandører som har tilsvarende QA-system etablert.

Leveringspresisjon

 At nytt produksjonsutstyr kjøres i gang til avtalt tid er som regel viktig for våre kunder. Vi har full fokus på dette og tett oppfølging av alle leverandører og delprosesser gjennom prosjektet.

Funksjonsgaranti

Vi vil normalt gi funksjonsgaranti for oppgaven utstyret skal utføre. Om avtalte spesifikasjoner ikke oppnås tar vi ansvaret for nødvendige modifikasjoner og endringer.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Alekto AS / Fekjan 13A, NO-1394, Nesbru / Tlf: +47 66 77 73 33