Skip to main content

Dosering

Kontinuerlig eller satsvis tilsetning av pulver er en viktig del av industriell produksjon. Valg av egnet utstyr vil være avhengig av pulverets egenskaper og krav til nøyaktighet. For applikasjoner hvor produktets egenskaper forandres lite over tid vil ofte en volumetrisk tilsetning fungere tilstrekkelig bra. Med større variasjon i egenskaper eller ved prosesser hvor tilbakemelding er ønskelig kan vektbasert tilsetning, såkalt gravimetrisk dosering, være påkrevet.

VOLUMETRISK DOSERING

Vi velger egnet utstyr basert på inspeksjon av produktet og/eller forsøk og garanterer en sikker funksjon.

Typiske doseringsverktøy er:

  • Skruematere
  • Båndmatere
  • Vibrasjonsmatere
  • Cellematere

GRAVIMETRISK DOSERING

Som for volumetrisk dosering er det viktig å velge riktig doseringsverktøy, men i tillegg må en vektbasert løsning inkluderes. Dette krever både gode lastceller og velfungerende algoritmer og vi benytter ulike leverandører avhengig av applikasjon.

De vanligste løsningene er:

  • «Loss-in-weight»
  • «Gain-in-weight»
  • Doseringsbåndvekter
  • Veieskruer

Kontakt oss gjerne for mer informasjon