Skip to main content

Filterpresser

FILTERPRESSER

Filterpresser består av mange filterplater som mekanisk presses mot hverandre og samler partikler i væsken til en filterkake. Deretter trekkes platene tilbake for fjerning- og eventuelt tørking av filterkake med luft eller nitrogen Filtreringsgrad og kapasitet varieres med finhet på filterduken, antall filterplater og platestørrelser fra 300×300 mm til 2500×2500 mm. Vi kan levere alt ifra enkle manuelle filterpresser til helautomatiserte anlegg og utfører gjerne forsøk for å finne best mulig løsning.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon