Sekkehåndtering

Tørrstoffer i bulk transporteres ofte i sekker mellom produksjonssteder eller internt i bedrifter. Dette kan være i form av storsekker eller småsekker og det vil gjerne være behov for utstyr som sikrer støvfri, presis og ergonomisk riktig tømming og fylling av sekkene. Ved høy kapasitet vil det være ønskelig med automatiske anlegg. Vi leverer støvfrie systemer for tømming og fylling av alle typer sekker og tilpasser utstyret til produksjonen for øvrig.

SEKKETØMMING

Ved tømming av storsekker eller småsekker er det viktig å bruke ergonomisk riktig utstyr som også er støvtett og integrerer dette med øvrig utstyr i produksjonen.

Vi benytter utstyr fra Technosilos i Italia og utformer dette i henhold til de krav som foreligger for den aktuelle applikasjonen.

STORSEKKFYLLING

Ved fylling av storsekk benyttes ofte manuelle løsninger for påsetting av sekk i kombinasjon med riktige lastceller, egnede doseringsverktøy og ventiler. Tette fyllehoder og god ventilasjon er viktig for å sikre støvtette løsninger. Rullebaner for lagring av fylte sekker og pallemagasiner er også aktuelt utstyr.

Vi benytter fylleutstyr fra ulike leverandører avhengig av applikasjon, eksempelvis TBMA. Helt automatiserte løsninger kan også leveres men dette krever som regel høye kapasiteter for å kunne rettferdigjøres økonomisk.

SMÅSEKKFYLLING

Støvfri fylling av småsekk gjøres med ulike fyllehoder tilpasset den aktuelle sekketype og fylleverktøy som er egnet for produktet. Påsetting av sekk, forsegling og palletering kan gjøres manuelt eller som en integrert prosess avhengig av hvilken kapasitet man trenger.

Vi forhandler maskiner fra Wagner i Tyskland som egner seg godt for pulverprodukter og mellomstore kapasiteter. Ved større kapasiteter og ønske om fullt automatiserte løsninger benytter vi andre leverandører avhengig av den aktuelle applikasjon.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon