TØRRE PROSESSER

Sikker, støvfri og forutsigbar håndtering av pulver i industrielle prosesser er en lite eksakt vitenskap. Hvordan kjemiske produkter i pulverform reagerer på ytre påvirkninger varierer med produktenes egenskaper, partikkelfinhet- og form, temperatur og fuktighet. I tillegg til teoretiske beregninger er som regel både erfaring med tilsvarende eller beslektede produkter eller relevante tester nødvendig for å prosjektere et godt produksjonsanlegg.

Eksempler på produkter og løsninger;

- Dosering, gravimetrisk eller volumetrisk
- Ventiler og cellematere
- Støvfri tømming av småsekk og storsekk
- Støvfri fylling av småsekk og storsekk
- Nedmaling og klassifisering
- Mekanisk transport
- Pneumatisk transport, vakuum eller overtrykk
- Effektiv blanding, intensiv eller skånsom


  copyright © 2017. All Rights Reserved.