KOMPLETTE ANLEGG

Etter valg av egnet utstyr for delprosesser i produksjonen finner man ofte at den fullstendige sammenstillingen også kan by på problemer. Dette kan gjelde geometriske tilpasninger som dimensjoner og plassering eller produktets fysikalske egenskaper som ikke er som forventet mellom ulike delprosesser. Hvilken leverandør som har ansvaret for en sammensatt prosess som ikke fungerer kan være vanskelig å fastslå.

Vi leverer gjerne komplette, sammensatte løsninger inkludert installasjon og igangkjøring. Dermed tar vi fullt funksjonsmessig og mekanisk ansvar for utstyret samt at sluttproduktet blir som forutsatt kvalitativt og kvantitativt.  copyright © 2017. All Rights Reserved.