VÆSKE OG GASS

Riktig utstyr til bruk for væsker og gasser velges primært ut fra krav til ønsket prosessmessig resultat. Men i tillegg til produktenes generelle kjemiske og fysiske egenskaper vil eksempelvis partikkelinnhold, korroderende egenskaper og utstyrets effektivitet være viktige parametre for riktig valg. Vi jobber med ledende leverandører innen væske- og gassprosesser og har mye erfaring tilgjengelig for å møte dine utfordringer og tilby gode, optimale løsninger.

Eksempler på produkter og løsninger;

- Filtre
- Separatorer
- Ferskvannsgeneratorer
- Elektriske forvarmere
- Statiske miksere
- Tanker og siloer  copyright © 2017. All Rights Reserved.